Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Συντήρηση και Αποκατάσταση ξύλινων κατασκευών του Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας»