Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμηθειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023661 του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο