Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα την περίοδο 2010-2015

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας με τίτλο «Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα την περίοδο 2010-2015». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00, στο Σουφαρί Σαράι στο Κάστρο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης».
Η Ημερίδα στόχο είχε να παρουσιάσει το Έργο και τις Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα την περίοδο 2010-2015. 
Η Ημερίδα ξεκίνησε με την Προβολή ντοκιμαντέρ που υλοποίησε ο Φορέας στα πλαίσια του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης» με τίτλο: «Λίμνη Παμβώτιδα: ένα καταφύγιο ζωής και φύσης».
Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην κινητή έκθεση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα και να προμηθευτούν το νέο ενημερωτικό υλικό (λεύκωμα, φυλλάδια). 
Το έργο αποτελεί τμήμα του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς Πόρους.