Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Πρόταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, συγκέντρωσε όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του, έναν ικανό αριθμό μελετών, ώστε να μπορέσει να στηρίξει την ένταξη και τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων εντός της περιοχής ευθύνης του.

Ως έργα εννοούμε το σύνολο των τεχνικών επεμβάσεων που απαιτούνται για να ανασταλούν οι αιτίες που προκαλούν τον ευτροφισμό και επιβαρύνουν διαχρονικά το λιμναίο σύστημα.

Για το σκοπό αυτό συνεργαστήκαμε με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) και προχωρήσαμε σε σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιωαννιτών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στη συνέχεια ακολουθούν σχετικά ενημερωτικά έγγραφα.

Διαβούλευση Για Το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Για Την Περιοχή Της Λίμνης Παμβώτιδας


Συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας_Πρακτικό Ι


Πρακτικό ΙI


Πρακτικό ΙIΙ


Αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ


Δασοτεχνικά έργα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων


Ενημερωτικό Σημείωμα


Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα


Μελέτες


Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα


Μνημόνιο Συνεργασίας Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας


Προτεινόμενα έργα λίμνης Παμβώτιδας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ_13_06 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ_07_06