Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση ξύλινων δοκών στήριξης με μεταλλικούς σε δύο κιόσκια στο Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας