Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πεδίου παρατήρησης, επόπτευσης και ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων