Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών, τμ. 2