Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Νομική Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων»