Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Συντήρηση του πάρκου ερμηνείας οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας και του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων»