Δελτίο Τύπου - "Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας"

"Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας"