Καλωσήρθατε!

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (Φ.Δ.Λ.Π.) και την περιοχή ευθύνης του που περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. O Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας συστάθηκε το 2003 και σκοπός του είναι η προστασία της Λίμνης, η διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας της με παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Είναι Ν.Π.Ι.? , κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ.

Η λίμνη Παμβώτιδα είναι μια από τις αρχαιότερες λίμνες παγκοσμίως και η δεύτερη αρχαιότερη μετά τη λίμνη της Αχρίδας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (ηλικίας περίπου 7 εκ. ετών). Αποτελεί ένα ευαίσθητο οικοσύστημα και ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών ΦΥΣΗ 2000 λόγω των σημαντικών ενδιαιτημάτων της και των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας.