Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

2011

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2011»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη φορέων προστατευόμενων περιοχών» 2011 από το Πράσινο Ταμείο, έχει υλοποιήσει τα εξής έργα και δράσεις:

 

Α/Α

ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ

ΠΟΣΟ

1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΠΑΡΚΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»

1.937,47 €

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

2.990,13 €

3

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

5.000,00 €

4

ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΑΣΚΟΠΙΟΥ

2.489,00 €

5

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

2.968,04 €

6

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

9.462,51 €

7

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

5.000,00 €