Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (DRONE)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (DRONE)»

Επιλέξτε ανάλογα από τα παρακάτω εικονίδια


 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (DRONE)»

Διαθέσιμα αρχεία

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_Drone.docx

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Υπεύθυνη Δήλωση_Drone.doc

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_Drone.doc