Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών Η/Υ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών Η/Υ»

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Παράρτημα Α'
- Παράρτημα Β - Υπεύθυνη Δήλωση
- Παράρτημα Γ'