16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

H Μεσογειακή Επιστημονική Ένωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, MESAEP, www.mesaep.org) διοργανώνει το 16ο Διεθνές Συνέδριο της για την Περιβαλλοντική Ρύπανση και τις Επιδράσεις της στη ζωή της Μεσογείου στην πόλη των Ιωαννίνων από 24-27 Σεπτεμβρίου 2011 σε συνεργασία με το Πανέπιστήμιο Ιωαννίνων, την Ευρωπαική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority) που εδρεύει στην Parma της Ιταλίας και την εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Polyeco.