ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του προσωπικού φύλαξης. Επισυνάπτεται παρακάτω η δημοσιοποίηση.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ