Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Λίμνης Παμβώτιδας συμμετέχει στην δημοσιοποίηση της υλοποίησης και των στόχων του ευρωπαϊκού έργου BIOPROSPECT.

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιοΠερισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του έργου
balkanmed-bioprospect.eu