ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το Προεδρικό Διάταγμα με τίτλο «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας  (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης», βρίσκεται υπό διαβούλευση.