ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του υποέργου 6: «Προμήθεια αυτοκινήτου 4x4». Επισυνάπτονται παρακάτω η περίληψη διακήρυξης και η διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ