Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών, τμ. 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023661 του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023661 του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο