Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών, τμ. 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023661 του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, τμήμα 2

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο