Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης βιοτικών παραμέτρων

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο