Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Δελτίο Τύπου - Δράσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας (22/5) πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών σχολικών μονάδων στο «Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας» και στο «Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας», για την ιδιαίτερη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Οι δράσεις αυτές με μαθητικές ομάδες Γυμνασίων της πόλης των Ιωαννίνων συνδυάζονται φέτος με το θεσμό της θεματικής εβδομάδας στα γυμνάσια που φέρει τίτλο "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατική Συνύπαρξη" στη λογική ότι η κατανόηση της σημασίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον οι μαθητές/τριες, ως εν δυνάμει ενήλικες ενεργοί πολίτες, καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για συνεργασία και δράσεις για την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας με απώτερο στόχο καλύτερη ποιότητα ζωής στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Βιοποικιλότητας, οι μικροί φίλοι του 7ου Νηπιαγωγείου ακολούθησαν το περιβαλλοντικό μονοπάτι του Πάρκου, έπαιξαν και παρατήρησαν το τοπίο και τα πουλιά της Λίμνης.

Η ερμηνεία οικοσυστήματος λίμνης Παμβώτιδας περιλάμβανε γενικές πληροφορίες για τη λίμνη (όνομα, έκταση βάθος, ηλικία, NATURA 2000), ιδιαιτερότητες του οικοσυστήματός της, τη σχέση του ανθρώπου με τη λίμνη κ.ά. Στο τέλος υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης του τοπίου και της ορνιθοπανίδας της λίμνης με τηλεσκόπιο και προμήθειας του έντυπου υλικού του Φ.Δ.Λ.Π.Ι.!!! Συνολικά ενημερώθηκαν 520 μαθητές από τα σχολεία:
6ο Γυμν. Ιωαννίνων
2ο Διαπολιτισμικό Γυμν. Ιωαννίνων
4ο Γυμν. Ιωαννίνων
1ο Γυμν. Ιωαννίνων
7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων