Δελτίο Τύπου - Συνεδρίαση Δ.Σ. με θέμα: "Αίτημα των Εθελοντών Σαμαρειτών "

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας συζητήθηκε εκτενώς αίτημα των εθελοντών Σαμαρειτών προς το φορέα διαχείρισης της Λίμνης. Πιο συγκεκριμένα, το αίτημα αφορούσε στη συμμετοχή του φορέα ως συνδιοργανωτή με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. την οικολογική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των θεατών και των κολυμβητών για τη μεγάλη σημασία του οικοσυστήματος της λίμνης και 2. τη διάθεση του σκάφους για την υποστήριξη της διοργάνωσης. Ο Φορέας διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, δεν ερωτήθηκε για την ουσία της εκδήλωσης και τους σκοπούς που αυτή εξυπηρετεί, καθώς επίσης και για την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Αντ΄ αυτού και ενώ έχουν πραγματοποιηθεί ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, σχετικά με την εκδήλωση, ο ΦΔΛΠ λαμβάνει εγγράφως αίτημα των Σαμαρειτών στις 16/5/08 με την θεματολογία που προαναφέρθηκε.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να τονίσουμε πως έχουμε ως ΔΣ του φορέα την υποχρέωση να τοποθετηθούμε επί της ουσίας σε ένα θέμα για το οποίο έχουμε σημαντική αρμοδιότητα αλλά και σημαντική ευθύνη.
Ο ΦΔΛΠ τοποθετήθηκε δημόσια επί του θέματος αρκετές φορές στο παρελθόν δια στόματος του προέδρου και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να επανατοποθετηθεί και εγγράφως με το παρόν δελτίο τύπου προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
Επι της ουσίας λοιπόν, σε ένα υδάτινο οικοσύστημα το οποίο είναι διαταραγμένο, η κολύμβηση είναι η πρώτη δραστηριότητα η οποία εγκαταλείπεται. Είμαστε δε ιδιαίτερα τυχεροί που και άλλες δραστηριότητες εντός της λίμνης δεν εγκαταλείφθηκαν και σωστά εάν κρίνουμε με βάση τις μετρήσεις ρυπογόνων και μολυσματικών παραγόντων. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κολύμβηση είναι η τελευταία δραστηριότητα η οποία επανακάμπτει σε ένα οικοσύστημα το οποίο βελτιώνεται και αποκαθίσταται.
Ο ΦΔΛΠ βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με τη ΝΑΙ όσο και με το γενικό χημείο του κράτους και με Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί παρακολουθεί τακτικά τόσο τις ΦΧ παραμέτρους όσο και τους μικροβιολογικούς δείκτες μόλυνσης των υδάτων της λίμνης με αστικά απόβλητα. Πράγματι, είναι γεγονός ότι για μεγάλες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους οι τιμές των δεικτών βρίσκονται εντός των ορίων καταλληλότητας για κολύμβηση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ενθαρρύνουμε την κολύμβηση και αυτό για δύο λόγους; 1. Η ύπαρξη δεικτών-μικροοργανισμών εντερικής προέλευσης στα νερά της λίμνης, έστω και κάτω από τα όρια, αποδεικνύει ότι η λίμνη εξακολουθεί να λειτουργεί ως αποδέκτης αστικών λυμάτων. Επιπλέον, επειδή είναι αδύνατο να μετρηθούν ταυτόχρονα όλοι οι πιθανοί παθογόνοι μικροοργανισμοί που τυχόν υπάρχουν στη λίμνη (παλαιότερες μελέτες έδειξαν την ύπαρξη τέτοιων μικροοργανισμών) οι τιμές αυτών που μετρώνται από μόνες τους δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των κολυμβητών. 2. Η ύπαρξη τοξικών κυανοβακτηρίων στη λίμνη είναι ένα γεγονός ευρύτατα γνωστό ακόμη και από τον τοπικό τύπο. Είναι αλήθεια ότι κατά την περίοδο 2004-2008 μετρήσεις που έγιναν από το Παν/μιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη ΝΑΙ έχουν δείξει ότι τα επίπεδα της κύριας τοξίνης που παράγεται από αυτά τα κυανοβακτήρια δεν ξεπέρασαν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής. Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να τονισθεί ότι απ' ότι είναι γνωστό μέχρι σήμερα, τα βακτήρια αυτά δυνητικά έχουν την ικανότητα να παράγουν και άλλες τοξίνες οι οποίες πουθενά στον κόσμο δεν μετρώνται με μεθόδους ρουτίνας. Για παράδειγμα είναι γνωστό ότι τα βακτήρια αυτά, δυνητικά μπορούν να παράγουν τοξίνες που προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα.
Η βελτίωση των χαρακτηριστικών της λίμνης κατά τα τελευταία χρόνια μετά από μια σειρά επιτυχημένων παρεμβάσεων θα πρέπει να μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι η υπόθεση δεν έχει χαθεί. Ταυτόχρονα όμως σε όλους εμάς που έχουμε επιφορτισθεί με τη διατήρηση και την προστασία του οικοσυστήματος μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες ώστε νέα έργα προς τη σωστή κατεύθυνση να δρομολογηθούν. Για παράδειγμα, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην κατασκευή βιολογικού καθαρισμού που να καλύπτει όλο το λεκανοπέδιο και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα στη λίμνη για φυσικό αυτοκαθαρισμό, που σημαίνει ότι η λίμνη θα πρέπει να αποκτήσει ακτή εκεί που αυτό είναι δυνατόν. Νομίζουμε λοιπόν ότι μια εκδήλωση που θα αναδείκνυε τις παραπάνω αναγκαιότητες θα είχε να προσφέρει πολύ περισσότερα στην υπόθεση λίμνη.
Παρόλα τα παραπάνω, ο φορέας βλέπει με συμπάθεια και αγάπη την εν λόγω πρωτοβουλία από τη στιγμή που προέρχεται από μια εθελοντική οργάνωση σύμμαχη και φίλη στον αγώνα για μια καλύτερη λίμνη. Για να μη θεωρηθεί ότι το Δ.Σ του φορέα δεν τοποθετείται στο αίτημα των Σαμαρειτών όπως αυτό διατυπώθηκε προς το φορέα απαντούμε τα εξής: α) Στο αίτημα για την οικολογική ευαισθητοποίηση των κολυμβητών κατά την ημέρα της εκδήλωσης δεν θα συμμετέχουμε. Οι λόγοι είναι προφανείς και συνάγονται από το συνολικό σκεπτικό που αναπτύξαμε. β) όσον αφορά το αίτημα της διάθεσης του σκάφους ως σκάφους συνοδείας προς αποφυγή ατυχημάτων, ο φορέας θα το διαθέσει γιατί πιστεύει ότι ως δημόσια περιουσία πρέπει να διατίθεται σε όποιον πολίτη το έχει ανάγκη.
Το Δ.Σ του ΦΔΛΠ ελπίζει σε στενότερη συνεργασία με όλους τους φορείς και κυρίως με τις εθελοντικές οργανώσεις στη βάση της καθημερινής επαφής, με σκοπό τόσο την ενημέρωση όσο και την από κοινού αναζήτηση των μέσων ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και της ανάληψης εκείνων των πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος της λίμνης.