Δελτίο Τύπου - Συνεδρίαση Δ.Σ. με θέμα: «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων»

Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας σε συνεδρίασή του στις 04/10/2008 συζήτησε το Α' Στάδιο της μελέτης «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων».
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Υφυπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις επί του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
Μετά την αποχώρηση του Υφυπουργού το Δ.Σ. ολοκλήρωσε τη συζήτησή του και ψήφισε την εισήγηση του κ. Πούλιου Γεώργιου, η οποία έχει ως εξής:
«Κατ' αρχάς ο Φορέας τοποθετείται θετικά στην άρτια μελέτη (Α' Φάση) του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων.
Ο Φορέας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την αξιολόγηση από τη μελέτη του τεραστίου ρόλου και της μεγάλης σημασίας της Λίμνης Παμβώτιδας για την πόλη των Ιωαννίνων αλλά και του ρόλου, που καλείται αυτή να παίξει στην ανάπτυξη της μελλοντικής Πόλης και της όλης περιοχής του Λεκανοπεδίου.
Στα πλαίσια αυτά ο Φορέας ιδιαίτερα χαιρετίζει την πρόταση της μελέτης για την προστασία και ανάδειξη της Λίμνης και της όλης παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία του Μητροπολιτικού και του Οικολογικού Πάρκου που την περιβάλλουν.
Η ζώνη αυτή των πάρκων κρίνεται φυσικά τελείως απαραίτητη για την προστασία του όλου οικοσυστήματος της Λίμνης αλλά και την ψυχαγωγία κλπ. σε συνδυασμό με το Αρχαιολογικό Πάρκο της Καστρίτσας. Η ζώνη αυτή των πάρκων πρέπει να γίνει καθ' ολοκληρίαν σεβαστή στα συντασσόμενα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των παραλίμνιων Δήμων, πολύ περισσότερο που τα εδάφη αυτά είναι ακατάλληλα για οικοδόμηση, όπως αναφέρεται στη μελέτη.
Στα Σχέδια αυτά κρίνεται απαραίτητο να εξασφαλιστεί η άνετη και ευχάριστη επισκεψιμότητα της Παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία λωρίδων Πρασίνου-πεζοδρόμων σε βάθος εντός των περιοχών κατοικίας.
Ο Φορέας βέβαια δεν μπορεί να είναι αρνητικός σε μικρές τροποποιήσεις στα όρια της ανωτέρω ζώνης προστασίας της Λίμνης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και αιτιολογηθεί πλήρως στα ανωτέρω Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.
Στα πλαίσια αυτά καλό θα ήταν το όριο του Αρχαιολογικού Πάρκου Καστρίτσας στο τμήμα του προς τη Λίμνη να ταυτιστεί σε όλο το μήκος του με το όριο του εκεί Οικολογικού Πάρκου.
Για την περαιτέρω προστασία της Λίμνης ο Φορέας τοποθετείται θετικά στην απομάκρυνση ή τμήση των αναχωμάτων που κατασκευάστηκαν στη Λίμνη, κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης».