Δελτίο Τύπου - Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Το Δ.Σ. του Φ.Δ.Λ.Π. συνεδρίασε στις 10/10/2008 με τα εξής θέματα:

1) Εκλογή αντιπροέδρου και γραμματέα του Δ.Σ.

Για τη θέση του αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Κολόκας Παντελής και για τη θέση του γραμματέα ο κ. Τσόγκας Ανδρέας.

2) Ανασύσταση Επιστημονικής Επιτροπής.

Την Επιστημονική Επιτροπή του Φ.Δ.Λ.Π. αποτελούν οι κάτωθι:
1. Κατσίκης Απόστολος, Καθηγητής Διδακτικής της Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. Μπριασούλης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3. Παπάζης Γεώργιος, Γεωπόνος, ειδικός στις βιολογικές καλλιέργειες.
4. Παπακώστας Ευστάθιος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου και Νήσων.
5. Πηλίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
6. Σταμουλάκης Γεώργιος, Χημικός Μηχανικός, τέως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Ηπείρου.
7. Νούτσου Μαρίνα, ΜΑ Αρχαιολογίας.
8. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας.
9. Φριλίγγος Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας.
10. Σαπλαούρα Κατερίνα, Υπεύθυνη Αλιείας Ν.Α.Ι.
11. Έξαρχος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός.
12. Βαγενάς Γεώργιος, ΜΑ Χημείας, Γενικό Χημείο Κράτους.

3) Μετεγκατάσταση ΚΤΕΛ στην οδό Παπανδρέου.

Ο Φ.Δ.Λ.Π. είχε εκφράσει τη διαφωνία του ως προς τις εκτελούμενες εργασίες εντός του οικοπέδου του ΚΤΕΛ διότι τμήμα αυτού βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής των 100μ. από τον Αιγιαλό. Την άποψή του είχε γνωστοποιήσει στην πολεοδομία του Δήμου Ιωαννιτών με έγγραφό του 363/9_2_2005.
Με νέα παρέμβασή του στις 2/4/2008 με αρ. πρ. 63 προς την Πολεοδομία του Δήμου, διεκόπησαν οι εργασίες ως μη σύμφωνες με τα εγκεκριμένα σχέδια. Με νέα απόφαση της Πολεοδομίας στις 22/4/2008 με αρ. πρ.7644 γνωστοποιήθηκε στο Φ.Δ.Λ.Π. η άδεια συνέχισης των εργασιών μετά την υποβολή και έγκριση νέων σχεδίων.
Ο Φ.Δ.Λ.Π. θεωρεί ότι οι εργασίες εντός της ζώνης των 100 μέτρων από τον Αιγιαλό γίνονται κατά παράβαση των όρων προστασίας της περιοχής και του οικοσυστήματος της Λίμνης.