Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Δελτίο Τύπου - Εργασίες συντήρησης και επισκευής σκαφών

 

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά συντήρησης και επισκευής σκαφών που συχνά λαμβάνουν χώρα την περίοδο της άνοιξης στη λίμνη Παμβώτιδα, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας επισημαίνει το πρόβλημα ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος που προκαλείται. Είναι γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια η τακτική συντήρηση και επισκευή όλων των σκαφών που πλέουν στη λίμνη Παμβώτιδα, πραγματοποιείται ανεξέλεγκτα και χωρίς την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την  προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της λίμνης Παμβώτιδας. Αποτελεί ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε ένα πλαίσιο καλής συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.

 

Για να αντιμετωπιστεί η επικίνδυνη αυτή κατάσταση είναι επιτακτική ανάγκη να χωροθετηθεί ένας κατάλληλος χώρος (π.χ. καρνάγιο ή εγκαταστάσεις διαχείμανσης και μικροεπισκευής σκαφών) όπου θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης σκαφών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4014/2011/ ΦΕΚ Α΄209,  ΚΥΑ 170544/2013  ΦΕΚ Β' 2407 κ.λπ.).

 

Μέχρι όμως τη δημιουργία των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία απαραίτητων χερσαίων εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητη η λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, από όσους πλοιοκτήτες πρόκειται να πραγματοποιήσουν εργασίες επισκευής και συντήρησης των σκαφών τους. Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας επισημαίνει για άλλη μια φορά την πολλαπλή σημασία της πρόληψης της ρύπανσης για το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας.