Προβολή Ντοκιμαντέρ με τίτλο "Ψαρέματα στη Λίμνη Παμβώτιδα"

Στα πλαίσια του προγράμματος Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ξεκίνησε τις προβολές του Ντοκιμαντέρ με τίτλο "Ψαρέματα στη Λίμνη Παμβώτιδα"σε σχολεία του νομού. Αφετηρία ήταν το 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων με το οποίο ο Φορέας Διαχείρισης έχει συνεργαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, όπου το Ντοκιμαντέρ έγινε αποδεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από τους μαθητές. Ακολούθησε συζήτηση για την αλιεία με την έντονη συμμετοχή και προβληματισμό των παιδιών.

Το Ντοκιμαντέρ χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα "Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών" 2012 από το Πράσινο Ταμείο.