Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο EPOQUE

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας συμμετείχε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο EPOQUE, με poster «Management Authority's Ecosystem Interpretation Park of Lake Pamvotis as good practice of sustainable urban green planning», ανάρτηση μέρους της κινητής του έκθεσης σχετικά με τη βιοποικιλότητα της λίμνης, αλλά και παρακολούθηση των εργαστηρίων και παρουσιάσεων. Το συνέδριο αφορούσε καλές πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μεταπτυχιακού περιβαλλοντικού προγράμματος σπουδών - ENVIRONMENTAL PORTFOLIO και έλαβε χώρα στις 20 - 22 Μαΐου στα Ιωάννινα.