Λίμνη Παμβώτιδα - Πιέσεις σε ένα Υδάτινο Οικοσύστημα

Στις 4 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας από τον κ. Νία Παναγιώτη με θέμα "Λίμνη Παμβώτιδα - Πιέσεις σε ένα Υδάτινο Οικοσύστημα" στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ιωαννιτών με θέματα περιβάλλοντος, στο συνεδριακό κέντρο Νήσου Ιωαννίνων.