Περιβάλλον και Πολιτισμός 2010. Φωνές νερού μυριάδες

Στις 8 Οκτωβρίου 2010, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στα πλαίσια της ενότητας "Περιβάλλον και Πολιτισμός 2010. Φωνές νερού μυριάδες" του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποίησε εισήγηση με ομιλήτή τον κ.Νίτα Παναγιώτη και θέμα "Λίμνη Παμβώτιδα, Διαχρονική αξία του Οικοσυστήματος".