Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Σεμινάριο με θέμα τη Χρηματοδότηση Προστατευόμενων Περιοχών του Προγράμματος "Incubator for Nature Conservation"

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στην Παγκόσμια Συνάντηση -Σεμινάριο με θέμα τη Χρηματοδότηση Προστατευόμενων Περιοχών του Προγράμματος «Incubator for Nature Conservation» της IUCN.
Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) συμμετείχε στις 11 - 15 Μαρτίου 2019 στην Παγκόσμια Συνάντηση -Σεμινάριο των δέκα Προστατευόμενων Περιοχών από όλο τον κόσμο,  που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Incubator for Nature Conservation - Θερμοκοιτίδα για τη διατήρηση της φύσης», της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN), που πραγματοποιήθηκε στην Προστατευόμενη Περιοχή Sinal do Vale της Βραζιλίας.
Το εργαστήριο του προγράμματος της IUCN παρείχε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση προστατευόμενων περιοχών και τοπίων και να κερδίσουν από τα διδάγματα που αντλήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Η ανταλλαγή εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης συνοδεύτηκε από σύντομες πρακτικές συνεδρίες που εξέταζαν τις αρχές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες του τομέα της διατήρησης των πόρων για τη δημιουργία εσόδων που θα βοηθήσουν στην κάλυψη των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών για τη διατήρηση της φύσης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στα παρακάτω link:


https://www.iucn.org/.../protec.../incubator-nature-conservation
https://www.iucn.org/.../incubator-nature-conservation-partne...


Σύντομο ιστορικό του προγράμματος:
Στα μέσα του 2017, η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), έστειλε ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές του πλανήτη, οι οποίες επιθυμούν να δοκιμάσουν καινοτόμες ιδέες για τη χρηματοδότηση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Σκοπός του διεθνούς αυτού προγράμματος με τον τίτλο «Incubator for Nature Conservation - Θερμοκοιτίδα για τη διατήρηση της φύσης», είναι η υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την χρηματοδότηση της λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών σε όλο τον κόσμο.

Ο Φορέας προετοίμασε και υπέβαλλε αίτηση στο πρόγραμμα στις 11/7/2017 η οποία και εγκρίθηκε από την IUCN στις 5/9/2017. Από τότε πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας μέσω διαδικτύου με την ομάδα εργασίας της IUCN και στις 13 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα συνάντηση εργασίας, με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και τους συνεργαζόμενους φορείς (Τοπική αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), καθώς και με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης εκπονήθηκαν αναφορές -σχέδια με τίτλους:

• Χρηματοδοτικά εργαλεία για την προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας,
• Επιχειρηματικό σχέδιο λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στο νησί της λίμνης.
• Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ): Φορολογική Διαχείρισης εσόδων από επιχειρηματική (παροχή υπηρεσιών -πώληση αγαθών).
Το πρόγραμμα συνεχίζεται μέσω της διερεύνησης δυνατοτήτων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών με επιχειρηματίες με παράλληλη διασφάλιση της διατήρησης της φύσης. Στόχος είναι η διασφάλιση πόρων για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση συμβατών επενδύσεων.