Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Σχολεία

Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Στο πλαίσιο αυτό από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί ποικίλες δραστηριότητες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και ερμηνείας οικοσυστήματος λίμνης Παμβώτιδας, για όλες τις ηλικίες.

Τα προγράμματα αυτά έχουν σκοπό τη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων για το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει.

Ειδικότερα επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

· Γνωριμία –ερμηνεία του οικοσυστήματος

· Γνωριμία-εξοικείωση με βασικές έννοιες όπως Προστατευόμενες Περιοχές, οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, κύκλος νερού, προστασία και διαχείριση, φαινόμενο του ευτροφισμού.

· Γνωριμία με τις πολλαπλές αξίες της Λίμνης Παμβώτιδας (βιολογική, αλιευτική, αρδευτική, αναψυχής, εκπαιδευτική, επιστημονική, αντιπλημμυρική, κ.ά.)

· Ενημέρωση για τις αρμοδιότητες και το έργο του Φ.Δ.

· Ενημέρωση για τις πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας.

· Απόκτηση ενεργητικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο οικοσύστημα της λίμνης.

Ο Φ.Δ.Λ.Π. από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχει δεχτεί και έχει επισκεφτεί πάρα πολλά σχολεία από τα Ιωάννινα αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα για περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αναφορικά με το οικοσύστημα της Λίμνης Παμβώτιδας και τη βιοποικιλότητά της. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται ερμηνεία οικοσυστήματος λίμνης στο περιβαλλοντικό πάρκο του Φ.Δ., παρατήρηση-αναγνώριση πουλιών, παρουσιάσεις ppt,συζητήσεις, ζωγραφική με θέματα της λίμνης και της βιοποικιλότητας της, quiz, παιχνίδια ρόλων, περιβαλλοντικά μονοπάτια, κ.ά.

Πραγματοποιείται αναφορά σε βασικές έννοιες όπως Προστατευόμενες Περιοχές, οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, κύκλος νερού, προστασία και διαχείριση, φαινόμενο του ευτροφισμού. Έμφαση δίνεται στη σχέση ανθρώπου-φύσης και στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών με παράλληλη διέγερση όλων των αισθήσεων (αφή, ακοή, όραση, όσφρηση, γεύση) και επαφή με το πραγματικό περιβάλλον κάτι που δεν είναι εύκολα εφικτό στις σχολικές αίθουσες.

Μεθοδολογία

· Καθορισμός των στόχων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης

· Προσδιορισμός του τι επιδιώκεται να μεταδοθεί μέσω της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης

· Οργάνωση του περιεχομένου της ενημέρωσης και επιλογή κατάλληλα προσαρμοσμένων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και το διαθέσιμο χρόνο

· Ενημερωτικές συναντήσεις με αρμόδιους εκπαιδευτικούς κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προγράμματα του Φ.Δ.

· Παροχή υλικού για χρήση στην τάξη (φυλλάδια, μελέτες, φωτογραφικό υλικό ανά θεματική κατηγορία, ψηφιακά αρχεία, ιστοσελίδα). Στην τάξη υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριακού υλικού

· Επίσκεψη ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στο περιβαλλοντικό πάρκο ή στις εγκαταστάσεις του Φ.Δ., ή στο νέο Κέντρο Πληροφόρησης στο νησί ή στο σχολείο, σε ομάδες των 15-20 ατόμων. Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων.

· Παρουσίαση θεματικής εργασίας ή έκθεσης στο χώρο του σχολείου.

Για τον προγραμματισμό της επίσκεψή σας (σχολεία, σύλλογοι, πανεπιστήμια, κ.ά.) μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Φορέα Διαχείρισης. Η διάρκεια της ενημέρωσης προσαρμόζεται ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο του κάθε σχολείου. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες.