Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας»

Επιλέξτε ανάλογα από τα παρακάτω εικονίδια


 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας»


 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας»

Διαθέσιμα αρχεία

- ΤΕΥΔ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV οικονομική προσφορά.docx