Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων και του κέντρου πληροφόρησης του Φορέα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων και του κέντρου πληροφόρησης του Φορέα»

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο